Кирпичникова Екатерина Петровна


Должность: Доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний.
Образование: Одесский государственный медицинский институт, 1998 г..
Научная степень и звание: К.мед.н., доцент.
Преподаваемые дисциплины: Анестезиология и интенсивная терапия; Экстренная и неотложная медицинская помощь.
Перечень основных научных работ:
1. Тарабрін О.О., Кірпічнікова К.П., Щербаков С.С., Гавриченко Д.Г. Удосконалення навчального процесу на сучасному етапі. Навчально-методична конференція «Проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», Одеса, 27 січня, 2010р., С.4-5.
2. Тарабрін О.О., Кірпічнікова К.П., Щербаков С.С., Гавриченко Д.Г. Педагогічний моніторинг якості підготовки фахівців на кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою на сучасному етапі. Навчально-методична конференція «Проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», Одеса, 27 січня, 2010р., С.208-209.
3. A.A.Sukhanov, O.A.Tarabrin, E.P. Kirpichnikova, W. Zukow. Efficacy of membrane plasmapheresis in patients with opioid addiction. Journal of Health Sciences. 2014;4 (14):91-100.
4. Є.П.Кірпічнікова, Є.П. Бугаєнко, І.С.Гричушенко, Ю.О.Потапчук, В.О.Іванова. Вибір метода діагностики порушень системи гемо коагуляції у хворих у стані гіповолемічного шоку з використанням низькочастотної п’єзоелектричної тромбоеластографії. Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія. 2017. - №1 (9). С. 21-28.