РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Засновники:


  • Одеський національний медичний університет

  • Одеське науково - практичне товариство гемостазіологів, анестезіологів та реаніматологів


Головний редактор: академік НАМН України Запорожан В.М.
Заступник головного редактора: Тарабрін О.О.
Відповідальний секретар: Володичев Д.С.
Ідеологія:
актуальні питання сучасної анестезіології та інтенсивної терапії
гемокоагуляційні розлади
амбулаторна анестезіологія
забезпечення прохідності дихальних шляхів
реґіонарна анестезія
дитяча анестезіологія та інтенсивна терапія
безпека пацієнта на протязі анестезії
оригінальні дослідження – результати робіт, які вносять суттєвий вклад у розвиток анестезіології та інтенсивної терапії
статті з фундаментальних проблем анестезіології та інтенсивної терапії
нові досягнення анестезіологічного забезпечення в хірургії
клінічна фармакологія
огляди з сучасних актуальних проблем анестезіології та інтенсивної терапії
інформація, хроніка, ювілеї

Редакційна колегія: Д.С. Володичев (відповідальний секретар), Р.С. Вастьянов, Л.С. Годлевський, В.В. Грубник, В.М. Запорожан (головний редактор), Б.С. Запорожченко, Ю.І. Карпенко, Ф.І. Костєв, Ю.І. Налапко, В.В. Суслов, А.С. Сон, Ю.В. Сухін, Р.О. Ткаченко, О.О. Тарабрін (заступник головного редактора), К.О. Талалаєв.

[b]
Редакційна рада:

Гриценко С.М. – Запорізька медична академія післядипломної освіти (Запоріжжя, Україна), Кобеляцький Ю.Ю. – Дніпропетровська державна медична академія (Дніпропетровськ, Україна), Тітов І.І. – Івано – Франківський національний медичний університет (Івано-Франківськ, Україна), Тютрін І.І. - Сибірський державний медичний університет (Томськ, Росія), Усенко Л.В. - Дніпропетровська державна медична академія (Дніпропетровськ, Україна), Хижняк А.А. - Харківський національний медичний університет (Харків, Україна), Черній В.І. – Донецький національний медичний університет (Донецьк, Україна), Шифман Є.М. - Науковий центр акушерства, гінекології та перинатології імені академіка В.І. Кулакова "Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (Москва, Росія), Шлапак І.П. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ, Україна), Грех Р. – Університетьский колледж Лондона (Лондон, Англія), Дуда Д. – Католична клініка Майнца (Майнц, Німеччина), Ллау Х.В. – Католичний університет Валенсії «Сан Вісент Мартір» (Валенсія, Іспанія), Надставик Дж. – Університетьска клініка Бонна (Бонн, Німеччина), П.Пелозі – Університет Інсубрія (Варезе, Італія), Самама Ч.М. – Університет Париж Декарт (Париж, Франція).