Работа со студентами (СНО)Работа со студентами (СНО) и обществом молодых учёных (ОМУ):
На базе кафедры анестезиологии, ИТ и МНС на постоянной основе действует студенческий кружок. Заседания проходят каждую вторую среду месяца.
Коллектив СНО кафедры активно участвует в научной работе кафедры, а также конференций ОНМедУ. Молодые учёные и студенты имели возможность представить свои работы конгрессе Black Sea Pearl 2019.
Тезисы членов СНО и ОМУ в издании Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.- практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 150-річчю з дня народження В. В. Вороніна. Одеса, 9–10 квітня 2020 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2020. — 170 с.
N
П\п
Ф.И.О. автора
Должность
Название работы
1. Сенчак Марія Степанівна студентка 5 курсу 22 групи Порівняння ефективності комбінації переміжної пневматичної компресії та призначення антикоагулянтів для профілактики венозного тромбоемболізму у пацієнтів після абдомінальних хірургічних втручань

2. Об’єщик Дарія Костянтинівна студентка 6 курсу 19 групи 1. Порівняння ефективності комбінації переміжної пневматичної компресії та призначення антикоагулянтів для профілактики венозного тромбоемболізму у пацієнтів після абдомінальних хірургічних втручань.
2. Анестезія у хворих, що пройшли відкриту черезміхурову простатектомію: порівняння впливу комбінованої спіноепідуральної та загальної анестезії на тривалість перебування у стаціонарі.

3. Руденко Олександр В’ячеславович студент 5 курсу 20 групи Ефективність комбінованої загальної та регіонарної анестезії для зниження смертності після коронарного шунтування у пацієнтів кардіохірургічного профілю

4. Чегодаєв Артем Олегович студент 6 курсу 10 групи Ефективність комбінованої загальної та регіонарної анестезії для зниження смертності після коронарного шунтування у пацієнтів кардіохірургічного профілю

5. Кашперська Єлизавета Олександрівна студентка 6 курсу 19 групи Ефективність комбінованої загальної та регіонарної анестезії для зниження смертності після коронарного шунтування у пацієнтів кардіохірургічного профілюСтароста кружка: Объещик Дария Константиновна.
Из-за пандемии COVID-19 заседания проходят в режиме вебконференций.