Методические комплексы

Анестезіологія та інтенсивна терапія


Лекції

1_-lekc_-zagalna-ta-klnchna-anestezologja.doc [189 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-lekc_-ntensivna-terapja-gostroyi-dihalnoyi-nedostatnost.doc [102 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-lekc_-zagaln-principi-ntensivnoyi-terapyi-gostrih-otruyen.doc [365,5 Kb] (cкачиваний: 5)
4_-lekc_-shok_-patogenez-klasifkacja-klnchn-projavi-laboratorna-dagnostika-montoring-suchasna-ntensi.doc [358 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-lekc_-ntensivna-terapja-pri-gostrj-nirkovj-pechnkovj-nedostatnost.doc [282,5 Kb] (cкачиваний: 3)

Практичні заняття

1_-prakt_-sercevo-legeneva-cerebralna-reanmacja.doc [275 Kb] (cкачиваний: 3)
1_1_-prakt_-fzologchn-ta-patofzologchn-osoblivost-provedennja-reanmacjnih-zahodv-v-kontek.doc [69,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-prakt_-zagaln-ta-klnchn-pitannja-anestezologyi.doc [241,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-prakt_-gostr-otruyennja.doc [106 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-prakt_-gostra-nirkova-ta-pechnkova-nedostatnst.doc [219,5 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-prakt_-gostra-dihalna-nedostatnst-zagaln-pitannja.doc [101,5 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-prakt_-ntensivna-terapja-zahvorjuvan-scho-suprovodzhujutsja-dihalnoju-nedostatnstju.doc [227 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-prakt_-komatozn-stani.doc [75,5 Kb] (cкачиваний: 4)
8_-prakt_-gostre-porushennja-krovoobgu_-shok.doc [316,5 Kb] (cкачиваний: 3)

Самостійна робота студентів

1_-srs_-socaln-problemi-smert-mozku-vegetativnogo-stanu.doc [96 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-srs_-psihologchn-aspekti-v-anestezologyi.doc [98 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-srs_-suchasn-pitannja-eferentnoyi-terapyi-pri-transplantacjah-ta-nevdkladnih-stanah-kopija.doc [93 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-srs_-dvz-sindrom-pri-kritichnih-stanah.doc [97 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-srs_-suchasn-metodi-pdhodu-do-nfuzjnoyi-terapyi-pri-kritichnih-stanah-osoblivost-u-dtej.doc [101 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-srs_-vnutrshnocherepnij-tisk-ta-stan-mozkovogo-krovotoku.doc [86,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-srs_-lkuvannja-gostrogo-bolju-suchasn-pdhodi-ta-osoblivost-u-dtej.doc [88 Kb] (cкачиваний: 3)
8_-srs_-ekstrakorporaln-metodi-krovoobgu_-suchasn-pdhodi.doc [218 Kb] (cкачиваний: 3)
9_-srs_-nnovacjn-tehnologyi-v-anestezologyi.doc [56 Kb] (cкачиваний: 3)
10_-srs_-etichno-pravov-problemi-evtanazyi.doc [75,5 Kb] (cкачиваний: 3)
11_-srs_-ntensivna-terapja-travmatichnih-ushkodzhen.doc [137 Kb] (cкачиваний: 3)
12_-srs_-klnchn-projavi-ta-dagnostika-gostroyi-sercevoyi-nedostatnost-ta-porushennja-sercevogo-ritmu.doc [153,5 Kb] (cкачиваний: 3)
13_-srs_-ntensivna-terapja-sudomnogo-ta-gpertermchnogo-sindromv.doc [150 Kb] (cкачиваний: 3)
14_-srs_-metodi-dagnostiki-ta-korekcyi-porushen-vodno-elektroltnogo-obmnu-ta-kislotno-osnovnogo-stanu.docx [26,49 Kb] (cкачиваний: 3)


Анестезиология и интенсивная терапия


Лекции

1_-lekc_-obschaja-i-klinicheskaja-anesteziologija.doc [211,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-lekc_-intensivnaja-terapija-ostroj-dyhatelnoj-nedostatochnosti.doc [87 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-lekc_-obschie-principy-intensivnoj-terapii-ostryh-otravlenij.doc [305,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-lekc_-shok_-patogenez-klassifikacija-klinicheskie-projavlenija-laboratornaja-diagnostika-monitoring.doc [320 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-lekc_-intensivnaja-terapija-pri-ostroj-pochechnoj-i-pechenochnoj-nedostatochnosti.doc [214 Kb] (cкачиваний: 3)

Практические занятия

1_-prakt_-serdechno-legochnaja-i-cerebralnaja-reanimacija.doc [279,5 Kb] (cкачиваний: 3)
1_1_-prakt_-fiziologicheskie-i-patofiziologicheskie-osobennosti-provedenija-reanimacionnyh-meropr.doc [73,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-prakt_-obschie-i-klinicheskie-voprosy-anesteziologii.doc [201 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-prakt_-ostrye-otravlenija.doc [109 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-prakt_-ostraja-pochechnaja-i-pechenochnaja-nedostatochnost.doc [175 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-prakt_-ostraja-dyhatelnaja-nedostatochnost-obschie-voprosy.doc [86 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-prakt_-intensivnaja-terapija-zabolevanij-chto-soprovozhdajutsja-ostroj-dyhatelnoj-nedostatochnost.doc [177,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-prakt_-komatoznye-sostojanija.doc [67,5 Kb] (cкачиваний: 6)
8_-prakt_-ostroe-narushenie-krovoobraschenija_-shok.doc [301 Kb] (cкачиваний: 3)

Самостоятельная работа студентов

1_-srs_-socialnye-problemy-smerti-mozga-i-vegetativnogo-sostojanija.doc [88,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-srs_-psihologicheskie-aspekty-v-anesteziologii.doc [94,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-srs_-sovremennye-voprosy-jefferentnoj-terapii-pri-transplantacijah-i-neotlozhnyh-operacijah.doc [83,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-srs_-dvs-sindrom-pri-kriticheskih-sostojanijah.doc [100 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-srs_-sovremennye-metody-podhoda-k-infuzionnoj-terapii-pri-kriticheskih-sostojanijah.doc [84,5 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-srs_-vnutricherepnoe-davlenie-i-sostojanie-mozgovogo-krovotoka.doc [89,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-srs_-lechenie-ostroj-boli-sovremennye-podhody-i-osobennosti-u-detej.doc [97 Kb] (cкачиваний: 3)
8_-srs_-jekstrakorporalnye-metody-krovoobraschenija_-sovremennye-podhody.doc [244 Kb] (cкачиваний: 3)
9_-srs_-innovacionnye-tehnologii-v-anesteziologii.doc [49,5 Kb] (cкачиваний: 3)
10_-srs_-jeticheski-pravovye-problemy-jevtanazii.doc [71 Kb] (cкачиваний: 3)
11_-srs_-intensivnaja-terapija-travmaticheskih-povrezhdenij.doc [126 Kb] (cкачиваний: 3)
12_-srs_-klinicheskie-projavlenija-i-diagnostika-ostroj-serdechnoj-nedostatochnosti-i-narushenie-serdechnogo-ritma.doc [151,5 Kb] (cкачиваний: 3)
13_-srs_-intensivnaja-terapija-sudorozhnogo-i-gipertermicheskogo-sindroma.doc [143,5 Kb] (cкачиваний: 3)
14_-srs_-metody-diagnostiki-i-korrekcii-narushenij-vodno-jelektrolitnogo-obmena-i-kislotno-osnovnogo-sostojanija.docx [23,87 Kb] (cкачиваний: 3)


Anesthesiology and Intensive Care


Lectures

1_-lect_-general-and-clinical-anesthesiology.doc [120,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-lect_-acute-respiratory-insufficiency.doc [140,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-lect_-acute-poisoning.doc [100 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-lect_-shok_-pathogenesis-classification.doc [103,5 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-lect_-acute-kidney-and-liver-failure.doc [168,5 Kb] (cкачиваний: 3)

Practical lessons

1_-pract_-cardio-pulmonary-and-cerebral-resuscitation.doc [175,5 Kb] (cкачиваний: 3)
1_1_-pract_-physiological-and-pathophysiological-features-of-resuscitative-measures.doc [89 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-pract_-general-and-clinical-questions-of-anesthesiology.doc [126 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-pract_-acute-poisoning.doc [199,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-pract_-intensive-care-in-severe-hepatic-and-renal-failure.doc [173,5 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-pract_-acute-respiratory-insufficiency.doc [86 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-pract_-diseases-and-injuries-of-respiratory-system.doc [95 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-pract_-a-comatose-state.doc [93 Kb] (cкачиваний: 4)
8_-pract_-a-state-of-shock_-acute-violations-of-blood-circulations.doc [82,5 Kb] (cкачиваний: 3)

Independent work of students

1_-ssw_-social-problems-of-brain-death-and-vegetative-state.doc [58,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-ssw_-psychological-aspects-of-anesthesiology.doc [65,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-ssw_-modern-methods-of-efferent-therapy-in-transplantation-and-emergency-conditions.docx [24,89 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-ssw_-dic-syndrome-in-critical-conditions.doc [45,5 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-ssw_-modern-methods-of-approach-to-the-fluid-resuscitation-in-critical-condition-in-children.doc [71 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-ssw_-intracranial-pressure-and-condition-of-the-cerebral-blood-flow.docx [26,03 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-ssw_-treatment-of-acute-pain-current-approaches-and-especially-in-children.doc [72 Kb] (cкачиваний: 3)
8_-ssw_-extracorporal-techniques-of-circulation-modern-approaches.docx [135,5 Kb] (cкачиваний: 3)
9_-ssw_-innovation-technologies-in-the-anesthesiology.docx [22,07 Kb] (cкачиваний: 3)
10_-ssw_-ethical-and-legal-problems-of-euthanasia_-consulting-family-of-incurable-patients-and-specialists-in.doc [55 Kb] (cкачиваний: 3)
11_-ssw_-intensive-care-of-traumatic-damages.doc [79,5 Kb] (cкачиваний: 3)
12_-ssw_-clinical-displays-and-diagnostics-of-acute-cardiac-insufficiency.doc [92 Kb] (cкачиваний: 3)
13_-ssw_-intensive-therapy-of-convulsive-and-hyperthermal-syndromes.doc [93,5 Kb] (cкачиваний: 3)
14_-ssw_-methods-of-diagnostic-and-correction-of-violations-of-water-electrolyte-and-acid-basic-state-exchan.docx [26,99 Kb] (cкачиваний: 3)


Екстрена та невідкладна медична допомога


Лекції

1_-lekc_-organzacja-nadannja-ekstrenoyi-nevdkladnoyi-medichnoyi-dopomogi-v-ukrayin_-pochatkov-dyi-medichnih-pracvnikv-u-vipadku-nevdkladnogo-stanu-p.doc [231,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-lekc_-zupinka-krovoobigu-ta-dihannja_-tehnologija-nadannja-ekstrenoyi-medichnoyi-dopomogi-doroslim.doc [260 Kb] (cкачиваний: 3)

Практичні заняття

1_-prakt_-pochatkov-dyi-medichnih-pracvnikv-u-vipadku-nevdkladnogo-stanu-pacyenta.doc [472 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-prakt_-suchasn-zasobi-zabezpechennja-prohdnost-dihalnih-shljahv-shtuchnoyi-ventiljacyi-legen-u-doroslih.doc [91,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-prakt_-porjadok-nadannja-nevdkladnoyi-medichnoyi-dopomogi-postrazhdalim-ta-hvorim-na-dogosptalnomu-etap_-pervinne-obstezhennja.doc [186,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-prakt_-porjadok-nadannja-nevdkladnoyi-medichnoyi-dopomogi-postrazhdalim-ta-hvorim-na-dogosptalnomu-etap_-vtorinne-obstezhennja.doc [154,5 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-prakt_-zupinka-krovoobgu-ta-dihannja_-tehnologja-nadannja-ekstrenoyi-medichnoyi-dopomogi-doroslim.doc [274,5 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-prakt_-dagnostika-lkuvannja-nevdkladnih-stanv-na-msc-podyi.doc [334,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-prakt_-ekstrena-medichna-dopomoga-pri-mehanchnih-travmah.doc [310,5 Kb] (cкачиваний: 3)
8_-prakt_-ekstrena-medichna-dopomoga-pri-masovih-urazhennjah.doc [206,5 Kb] (cкачиваний: 3)

Самостійна робота студентів

1_-srs_-organzacja-nadannja-ekstrenoyi-medichnoyi-dopomogi-v-ukrayin_-pochatkov-dyi-medichnih-pracvnikv-u-vipadku-nevdkladnogo-stanu-pacyenta.doc [217 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-srs_-suchasn-zasobi-zabezpechennja-prohdnost-dihalnih-shljahv-shtuchnoyi-ventiljacyi-legen-u-doroslih.doc [62,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-srs_-porjadok-nadannja-nevdkladnoyi-medichnoyi-dopomogi-postrazhdalim-ta-hvorim-na-dogosptalnomu-etap_-pervinne-ta-vtorinne-obstezhennja.doc [142,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-srs_-zupinka-krovoobgu-ta-dihannja_-tehnologyi-nadannja-ekstrenoyi-medichnoyi-dopomogi-doroslim.doc [226 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-srs_-dagnostika-lkuvannja-nevdkladnih-stanv-na-msc-podyi.doc [332 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-srs_-ekstrena-medichna-dopomoga-pri-mehanchnih-travmah.doc [240 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-srs_-ekstrena-medichna-dopomoga-pri-masovih-urazhennjah.doc [173 Kb] (cкачиваний: 3)


Экстренная и неотложная медицинская помощь


Лекции

1_-lekc_-organizacija-okazanija-jekstrennoj-i-neotlozhnoj-medicinskoj-pomoschi-v-ukraine.doc [194 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-lekc_-ostanovka-krovoobraschenija-i-dyhanija_-tehnologija-okazanija-jekstrennoj-medicinskoj-pomoschi-vzroslym.doc [220 Kb] (cкачиваний: 3)

Практические занятия

1_-prakt_-nachalnye-dejstvija-medicinskih-rabotnikov-v-sluchae-neotlozhnogo-sostojanija-pacienta.doc [199,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-prakt_-sovremennye-sposoby-obespechenija-prohodimosti-dyhatelnyh-putej-i-iskusstvennoj-ventiljacii-legkih-u-vzroslyh.doc [72,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-prakt_-porjadok-okazanija-neotlozhnoj-medicinskoj-pomoschi-postradavshim-i-bolnym-na-dogospitalnom-jetape_-pervichnoe-obsledovanie.doc [162,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-prakt_-porjadok-okazanija-neotlozhnoj-medicinskoj-pomoschi-postradavshim-i-bolnym-na-dogospitalnom-jetape_-vtorichnoe-obsledovanie.doc [145,5 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-prakt_-ostanovka-krovoobraschenija-i-dyhanija_-tehnologija-okazanija-jekstrennoj-mezhicinskoj-pomoschi-vzroslym.doc [245 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-prakt_-diagnostika-i-lechenie-neotlozhnyh-sostojanij-na-meste-proisshestvija.doc [317,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-prakt_-jekstrennaja-medicinskaja-pomosch-pri-mehanicheskih-travmah.doc [277,5 Kb] (cкачиваний: 3)
8_-prakt_-jekstrennaja-medicinskaja-pomosch-pri-massovyh-porazhenijah.doc [177 Kb] (cкачиваний: 3)

Самостоятельная работа студентов

1_-srs_-organizacija-okazanija-jekstrennoj-medicinskoj-pomoschi-v-ukraine.doc [195 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-srs_-sovremennye-sposoby-obespechenija-prohodimosti-dyhatelnyh-putej-i-iskusstvennoj-ventiljacii-legkih-u-vzroslyh.doc [61,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-srs_-porjadok-okazanija-neotlozhnoj-medicinskoj-pomoschi-postradavshim-i-bolnym-na-dogospitalnom-jetape_-pervichnoe-i-vtorichnoe-obsledovanie.doc [121 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-srs_-ostanovka-krovoobraschenija-i-dyhanija_-tehnologija-okazanija-jekstrennoj-medicinskoj-pomoschi-vzroslym.doc [224 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-srs_-diagnostika-i-lechenie-neotlozhnyh-sostojanij-na-meste-proisshestvija.doc [302,5 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-srs_-jekstrennaja-medicinskaja-pomosch-pri-mehanicheskih-travmah.doc [235,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-srs_-jekstrennaja-medicinskaja-pomosch-pri-massovyh-porazhenijah.doc [161 Kb] (cкачиваний: 3)

Urgent and Emergency medicine


Lectures

1_-lect_-organization-of-emergency-and-urgent-aid-in-ukraine.doc [111,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-lect_-stop-breathing-and-circulation.doc [177,5 Kb] (cкачиваний: 3)

Practical lessons

1_-pract_-initial-actions-of-health-workers-in-the-event-of-patient-medical-emergency.doc [139,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-pract_-modern-methods-of-airway-management-and-mechanical-ventilation.doc [80 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-pract_-the-procedure-of-rendering-emergency-medical-care-to-the-injured-and-sick-at-the-pre-hospital-stage.doc [119,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-pract_-the-procedure-of-rendering-emergency-medical-care-to-the-injured-and-sick-at-the-pre-hospital-stage.doc [118 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-pract_-stop-breathing-and-circulation_-technology-providing-emergency-medical-care-to-adults.doc [161,5 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-pract_-diagnosis-and-treatment-of-emergency-conditions-at-the-scene.doc [377,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-pract_-emergency-medical-care-at-mechanical-injuries.doc [70,5 Kb] (cкачиваний: 3)
8_-pract_-emergency-medical-care-at-mass-injuries.doc [264 Kb] (cкачиваний: 3)

Independent work of students

1_-ssw_-organization-of-emergency-medical-care-in-ukraine.doc [101 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-ssw_-modern-methods-of-airway-management-and-mechanical-ventilation.doc [69 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-ssw_-the-procedure-for-providing-emergency-medical-care-to-the-injured-and-sick-at-the-pre-hospital-stage_-initial-examination.doc [91 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-ssw_-stop-breathing-and-circulation_-technology-providing-emergency-medical-care-to-adults.doc [48,5 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-ssw_-diagnosis-and-treatment-of-emergency-conditions-at-the-scene.doc [367 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-ssw_-emergency-medical-care-at-mechanical-injuries.doc [51 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-ssw_-emergency-medical-care-at-mass-injuries.doc [245 Kb] (cкачиваний: 3)


Екстрена та невідкладна медична допомога (стоматологічний факультет)


Лекції

1_-lekc_-organzacja-nadannja-medichnoyi-dopomogi-pri-masovih-urazhennjah-za-umov-nadzvichajnih-situacj.doc [226 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-lekc_-organzacja-nadannja-shvidkoyi-ta-nevdkladnoyi-medichnoyi-dopomogi-v-ukrayin.doc [156 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-lekc_-porjadok-nadannja-nevdkladnoyi-medichnoyi-dopomogi-na-ambulatornomu-prijom-stomatologa.doc [113,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-lekc_-nevdkladn-stani-v-akusherstv-ta-gnekologyi.doc [170 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-lekc_-nevdkladn-stani-v-pedatryi.doc [404,5 Kb] (cкачиваний: 3)

Практичні заняття

1_-prakt_-sercevo-legeneva-reanmacja.doc [272 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-prakt_-nevdkladn-stani-pri-patologyi-sercevo-sudinnoyi-sistemi.doc [165,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-prakt_-komatozn-stani-ta-nevdkladn-stani-pri-nevrologchnj-patologyi.doc [108 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-prakt_-nevdkladn-stani-pri-patologyi-organv-dihannja.doc [70 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-prakt_-nevdkladna-dopomoga-pri-uskladnennjah-mscevogo-nyekcjnogo-znebolennja.doc [86,5 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-prakt_-nevdkladn-stani-pri-gostrih-otruyennjah.doc [120 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-prakt_-nevdkladn-stani-v-akusherstv.doc [176,5 Kb] (cкачиваний: 3)
8_-prakt_-nevdkladn-stani-v-pedatryi.doc [173,5 Kb] (cкачиваний: 3)

Самостійна робота студентів

1_-srs_-suchasn-zasobi-zabezpechennja-prohdnost-dihalnih-shljahv-shtuchnoyi-ventiljacyi-legen.doc [69 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-srs_-nevdkladn-stani-pri-psihatrichnj-patologyi.doc [48 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-srs_-nevdkladn-stani-pri-endokrinnj-patologyi.doc [57 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-srs_-nevdkladn-stani-pri-patologyi-cherevnoyi-porozhnini.doc [58,5 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-srs_-nevdkladna-dopomoga-pri-travmatichnih-urazhennjah.doc [195 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-srs_-nevdkladn-stani-v-gnekologyi.doc [172,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-srs_-sercevo-legeneva-reanmacja-v-pedatrichnj-praktic.doc [158 Kb] (cкачиваний: 3)


Экстренная и неотложная медицинская помощь (стоматологический факультет)


Лекции

1_-lekc_-organizacija-i-okazanie-medicinskoj-pomoschi-pri-massovyh-porazhenijah.doc [203 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-lekc_-organizacija-okazanija-skoroj-i-neotlozhnoj-medicinskoj-pomoschi-na-ukraine.doc [140,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-lekc_-porjadok-okazanija-neotlozhnoj-pomoschi-na-ambulatornom-prieme-stomatologa.doc [80,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-lekc_-neotlozhnye-sostojanija-v-akusherstve-i-ginekologii.doc [181 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-lekc_-neotlozhnye-sostojanija-u-detej.doc [262,5 Kb] (cкачиваний: 3)

Практические занятия

1_-prakt_-serdechno-legochnaja-reanimacija.doc [277,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-prakt_-neotlozhnye-sostojanija-pri-patologii-serdechno-sosudistoj-sistemy.doc [168,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-prakt_-komatoznye-sostojanija-i-neotlozhnye-sostojanija-pri-nevrologicheskoj-patologii.doc [111 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-prakt_-neotlozhnye-sostojanija-pri-patologii-organov-dyhanija.doc [65,5 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-prakt_-neotlozhnaja-pomosch-pri-oslozhnenijah-mestnogo-inekcionnogo-obezbolivanija.doc [85 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-prakt_-neotlozhnye-sostojanija-pri-ostryh-otravlenijah.doc [98,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-prakt_-neotlozhnye-sostojanija-v-akusherstve.doc [167 Kb] (cкачиваний: 3)
8_-prakt_-neotlozhnye-sostojanija-v-pediatrii.doc [145 Kb] (cкачиваний: 3)

Самостоятельная работа студентов

1_-srs_-sovremennye-sposoby-obespechenija-prohodimosti-dyhatelnyh-putej-i-iskusstvennoj-ventiljacii-legkih.doc [63 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-srs_-neotlozhnye-sostojanija-pri-psihiatricheskoj-patologii.doc [46,5 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-srs_-neotlozhnye-sostojanija-pri-jendokrinnoj-patologii.doc [54 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-srs_-neotlozhnye-sostojanija-pri-patologii-brjushnoj-polosti.doc [53 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-srs_-neotlozhnaja-pomosch-pri-travmaticheskih-povrezhdenijah.doc [192,5 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-srs_-neotlozhnye-sostojanija-v-ginekologii.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-srs_-serdechno-legochnaja-reanimacija-v-pediatricheskoj-praktike.doc [147 Kb] (cкачиваний: 3)

Urgent and Emergency medicine (Faculty of Stomatology)


Lectures

1_-lect_-the-organization-and-provision-of-care-for-those-injuries-in-emergency-situations.doc [254,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-lect_-organization-providing-emergency-care-in-ukraine.doc [76 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-lect_-procedure-for-emergency-care-at-reception-by-the-dentist_-emergency-care-in-stomatology.doc [250,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-lect_-emergency-conditions-in-obstetrics-and-gynecology.doc [114 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-lect_-emergency-states-in-pediatrics.doc [87,5 Kb] (cкачиваний: 3)

Practical lessons

1_-pract_-cardio-pulmonary-resuscitation.doc [163,5 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-pract_-emergency-in-the-pathology-of-the-cardiovascular-system.doc [161 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-pract_-emergency-condition-of-neurologic-diseases.doc [92,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-pract_-states-of-emergency-when-damaged-respiratory-system.doc [87,5 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-pract_-emergency-care-in-complications-of-local-injection-anesthesia.doc [96,5 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-pract_-acute-poisoning.doc [152,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-pract_-emergency-conditions-in-obstetrics.doc [102,5 Kb] (cкачиваний: 3)
8_-pract_-emergency-states-in-pediatrics.doc [76,5 Kb] (cкачиваний: 3)

Independent work of students

1_-ssw_-modern-methods-of-airway-management-and-mechanical-ventilation.doc [68 Kb] (cкачиваний: 3)
2_-ssw_-emergency-condition-of-psychological-diseases.doc [84 Kb] (cкачиваний: 3)
3_-ssw_-emergency-condition-of-endocrine-diseases.doc [87,5 Kb] (cкачиваний: 3)
4_-ssw_-emergency-conditions-in-surgery.doc [61,5 Kb] (cкачиваний: 3)
5_-ssw_-emergency-conditions-in-traumatic-injuries.doc [48,5 Kb] (cкачиваний: 3)
6_-ssw_-emergency-conditions-in-gynecology.doc [44,5 Kb] (cкачиваний: 3)
7_-ssw_-cpr-in-pediatric-patients.doc [271 Kb] (cкачиваний: 3)